[ Intensief Financieel Beheer ]

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend
 
Een ondernemer komt in zwaar weer, bijvoorbeeld door:
  • weinig of geen inzicht in de financiële situatie van het bedrijf,
  • belastingen die te laat of niet worden betaald,
  • privé en zakelijke onkosten die door elkaar heen lopen.
Herkent u dit? Ons traject ‘Intensief Financieel Beheer’ is een uitstekende optie om het bedrijf een kans te geven om te overleven. Intensief Financieel Beheer is een begeleidingstraject, waarbij het financiële beheer van de ondernemer wordt gestuurd en gecontroleerd, zowel zakelijk als privé.
 
Het traject Intensief Financieel Beheer (IFB)
 
Intensief Financieel Beheer heeft tot doel de ondernemer onder begeleiding betalingen te laten verrichten en voor toekomstige betalingen te reserveren. Na afloop van het traject is de ondernemer in staat zelfstandig en op verantwoorde wijze om te gaan met de inkomsten en uitgaven van de onderneming en privé.
 
De adviseur begeleidt de ondernemer bij het ordenen van de stukken die nodig zijn voor de financiële verslaglegging, geeft instemming op betalingen binnen de beschikbare middelen en oefent toezicht uit op de inkomsten en uitgaven. Maar de ondernemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het voeren van zijn of haar administratie, het doen van tijdige en correcte aangifte en betaling van belastingen en premies en zijn of haar uitgavenpatroon.
 
De looptijd van dit traject is een jaar. Het traject begint met een intakegesprek, waarbij een zakelijke en een privé begroting worden opgesteld. De adviseur bezoekt de ondernemer regelmatig en houdt tussentijds contact over dringende betalingsverplichtingen en zaken die bedreigend kunnen zijn voor de continuïteit van de onderneming. Natuurlijk houdt de adviseur ook de opdrachtgever op de hoogte van de bevindingen.
 
Voor meer informatie bel 020-623 9369 of mail naar [email protected]