[ Begeleiding na de start ]

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend
 

(Startende) ondernemers met een Bbz-lening en/of periodieke uitkering op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz-2004) kunnen begeleiding krijgen gedurende het eerste jaar na de start. In de adviesrapporten over de haalbaarheid van een bedrijf staat altijd gemotiveerd aangegeven of managementbegeleiding dan wel Intensief Financieel beheer wenselijk is. Als u een kandidaat voor begeleiding aanmeldt, wordt overlegd op welke gebeiden de begeleiding zich zal richten.

 
Waarin adviseren wij?
 
Iedere ondernemer en ieder bedrijf is anders. De onderwerpen van begeleiding zijn daarom zeer divers. Voorbeelden van onderwerpen zijn:
 • Gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkeling bedrijf.
 • Klankborden over strategie.
 • Actieplan opstellen.
 • Ontwikkelen van commerciële en/of aquisitievaardigheden.
 • Commercieel en financieel inzicht vergroten.
 • Bijsturen aan de hand van marktontwikkelingen.
 • Ondersteuning bij uitwerken promotieactiviteiten.
 • Doornemen balans, omzetten, kosten, etc.
 • Opzetten en bijhouden van de administratie en cijfers interpreteren.
 (Startende) Ondernemer? Lees verder over de begeleiding!

 

De voordelen voor u als klantmanager:

 • De ontwikkeling van uw klant en het bedrijf zijn goed te volgen.
 • U heeft inzicht in de ontwikkeling van de financiële resultaten van het bedrijf.
 • U weet de mate waarin de ondernemer aan zijn rente- en aflossingsverplichting kan voldoen.
 • U kunt aangeven op welke vlakken mogelijk nog moet worden bijgestuurd.

Klantmanager? Lees verder over de Managementbegeleiding!