[ Werkcoach/Arbeidsdeskundige ]

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Mensen met een ZW, WIA, WAO of Wajong uitkering kiezen steeds vaker om voor zichzelf te beginnen, en met succes!

Het ondernemerschap biedt vaak verrassende en onverwachte mogelijkheden. En hoewel het 'eigen baas' zijn niet onderschat mag worden, zijn de voordelen voor kandidaten vaak groot:

  • onder eigen voorwaarden werken (dus bredere inzetbaarheid)
  • geen baas die vertelt wat er wanneer wat moet gebeuren (dus meer flexibiliteit)
  • de eigen kwaliteiten - eindelijk - tot hun recht laten komen (ook bij  beperkte belastbaarheid)

STEW advies en training kleinbedrijf STEW biedt maatwerk aan uitkeringsgerechtigden en hun werkcoaches/arbeidsdeskundigen. 

Tijdens een intake gesprek toetsen wij de relevante vakkennis, het inzicht in de markt, de houding en ondernemersvaardigheden van de klant, alsmede de kansen van het bedrijfsplan zelf. Uitgangspunt is dat een bedrijf binnen afzienbare tijd van de grond moet kunnen komen.

Van de startende ondernemer wordt initiatief, creativiteit, verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en bereidheid om risico's te nemen verwacht.

Na deze toetsing ontvangt u een objectieve en heldere rapportage met daarin een onderbouwd voorstel voor begeleiding naar economische zelfstandigheid en de rol die STEW hierin kan vervullen.

Na acceptatie van het voorstel gaan we van start! 

Uw klant gaat zich oriënteren op het eigen bedrijf en de haalbaarheid van zijn of haar plannen onderzoeken. Het bedrijfsidee wordt uitgewerkt in een ondernemingsplan. Stap voor stap gaat de startende ondernemer de plannen voor het eigen bedrijf verfijnen en indien mogelijk zelfs al overgaan tot de werkelijke start.

Tijdens het traject heeft de klant individuele gesprekken met een ervaren ondernemersadviseur en is het voor de klant mogelijk ook trainingen te volgen. Uiteraard zal er tussentijds regelmatig terugkoppeling plaatsvinden over de voortgang. Aan het einde van het traject stellen wij een eindrapportage op over het totale verloop van het traject.

Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen? Bel naar 020 - 623 93 69 of mail [email protected].